artykuł nr 1

Uchwała Nr 888 /2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiegoz dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 887/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiegoz dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2018 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 886/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiegoz dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2019 - 2027

artykuł nr 4

Uchwała Nr 885/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 884/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 15 listopada 2018 roku zatwierdzająca wysokość kwoty odszkodowania za nieruchomość przejętą na rzecz Powiatu Częstochowskiego