artykuł nr 1

Uchwała Nr 497/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w planie finansowym dochodów z wydzielonego rachunku dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatków nimi finansowanych

artykuł nr 2

Uchwała Nr 496/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudzień 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr 495/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 494/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok wynikających z uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu.

artykuł nr 5

Uchwała Nr 493/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Domu dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach