artykuł nr 1

Uchwała Nr 734/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 733/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 732/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie udostępnienia pomieszczeń mieszczących się w budynku administracyjno - biurowym przy ulicy Tkackiej 5 w Częstochowie

artykuł nr 4

Uchwała Nr 731/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w planie finansowym rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

artykuł nr 5

Uchwała Nr 730/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok