artykuł nr 1

Interpelacja radnej Urszuli Całusińskiej z dnia 3 sierpnia 2023 roku w sprawie wyprowadzenia ciężkiego ruchu samochodowego z centrum Mstowa zgodnie z wnioskiem mieszkańców

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR XLIII/315/2022 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR XLIII/314/2022 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR XLIII//313/2022 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR XLIII/312/2022 RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat częstochowski