artykuł nr 51

Uchwała Nr 1171/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Częstochowie

artykuł nr 52

Uchwała Nr 1170/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 26 października 2023 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Blachowni do występowania w imieniu Powiatu.

artykuł nr 53

Uchwała Nr 1169/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 26 października 2023 roku zatwierdzająca wysokość kwoty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa na rzecz Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 54

Uchwała Nr 1168/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 18 października 2023 roku w sprawie likwidacji pojazdu usuniętego z drogi znajdującej się na terenie Powiatu Częstochowskiego

artykuł nr 55

Uchwała Nr 1167/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 12 października 2023 roku w sprawie zmiany planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok