artykuł nr 1

Platforma przetargowa

Zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Powiat Częstochowski prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia za pośrednictwem usługi internetowej - Platforma Przetargowa.

Aby wejść na platformę kliknij odnośnik

Zamówienia publiczne