artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nt. „Dostawa i montaż dwóch stacji meteorologicznych przeznaczonych dla systemu monitoringu suszy rolniczej"

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nt.: „Zakup paliw do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Częstochowie”

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe nt. „Dostawa i instalacja plotera formatu A0 zintegrowanego ze skanerem do siedziby Starostwa Powiatowego w Częstochowie”

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nt. „Usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Częstochowskiego i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym”

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nt. „Rozpoznanie stanu zanieczyszczenia gleb na terenie trzech gmin powiatu częstochowskiego"