artykuł nr 31

Uchwała Nr 0063/1/226/08 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 27 marca 2008 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Częstochowie w dziedzinie turystyki i wypoczynku.

artykuł nr 32

Uchwała Nr 0063/1/221/08 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 6 marca 2008 r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Starostwa Powiatowego w Częstochowie w zakresie szkolenia sportowego.

artykuł nr 33

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej

artykuł nr 34

Zawiadomienie o o wyłożeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Rzerzęczyce gm. Kłomnice

artykuł nr 35

Zawiadomienie o o wyłożeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Drochlin gm. Lelów