artykuł nr 36

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę niezabudowanej nieruchomości położonej w Zrębicach gm. Olsztyn

artykuł nr 37

Starosta Częstochowski ogłasza nabór na wolne stanowisko: inspektora w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

artykuł nr 38

Starosta Częstochowski ogłasza nabór na wolne stanowisko: inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

artykuł nr 39

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obrębie Lubojenka gm. Mykanów

artykuł nr 40

Ogłoszenie o zamiarze wywłaszczenia