artykuł nr 1

OK.152.14.2017

Petycja w sprawie budynku administracji
artykuł nr 2

OK.152.13.2017

Petycja w sprawie budynku administracji
artykuł nr 3

OK.152.12.2017

Petycja w sprawie utworzenia województwa Częstochowskiego
artykuł nr 4

OK.152.11.2017

Petycja w sprawie utworzenia Delegatury Śląskiej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej na terenie Częstochowy
artykuł nr 5

OK.152.10.2017

Petycja w sprawie województwa Czestochowskiego