artykuł nr 26

Konkurs ofert na demontaż pojazdu

artykuł nr 27

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, których realizację w roku 2017 wspiera Powiat Częstochowski

artykuł nr 28

Wykaz powierzchni dachu budynku administracyjno-biurowego przy ul. Tkackiej 5 w Częstochowie wraz z pomieszczeniem gospodarczym mieszczącym się w budynku, do wynajmu w drodze bezprzetargowej

Zarząd Powiatu w Częstochowie, gospodarujący powiatowym zasobem nieruchomości, działając na podstawie przepisu art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25b, art. 35 ust. 1 i ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w dniu 12 października 2016  r. został wywieszony na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro), wykaz powierzchni dachu budynku administracyjno-biurowego przy ul. Tkackiej 5 w Częstochowie wraz z pomieszczeniem gospodarczym mieszczącym się w budynku, do wynajmu w drodze bezprzetargowej.

 

artykuł nr 29

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Wiercicy

artykuł nr 30

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Biała Wielka, gmina Lelów, stanowiącej własność Powiatu Częstochowskiego