artykuł nr 1

Petycja z dnia 6 grudnia 2019 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

artykuł nr 2

Petycja z dnia 18 listopada 2019 roku w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

artykuł nr 3

OK.152.4.2019

Petycja w sprawie zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym w zakresie podmiotów uprawnionych do wnoszenia skargi nadzwyczajnej
artykuł nr 4

OK.152.3.2019

Petycja w sprawie wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z płatnościami bezgotówkowymi
artykuł nr 5

OK.152.2.2019

Petycja dotycząca wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów