artykuł nr 21

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 22

wykaz pomieszczeń biurowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej

artykuł nr 23

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 766/4 znajdującej się w gminie Koniecpol w obrębie Radoszewnica z działką sąsiadującą nr 766/1

artykuł nr 24

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej nr 67 znajdującej się w gminie Koniecpol w obrębie Rudniki Kolonia z działka sąsiadującą nr 70.

artykuł nr 25

Obwieszczenie dot. zakończenia postępowania dowodowego i wyjaśniającego w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Poczesna, obręb Zawodzie, oznaczoną jako działka nr 570/2 k.m. 9,6 o pow. 0,0026 ha, przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Poczesna.