artykuł nr 1

Uchwała Nr XXXIV/338/2006 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2006 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXVIII/274/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2005 rok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXVI/236/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w planie wydatków powiatu częstochowskiego na 2005 rok

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXXI/305/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIX/284/2005 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmian w planie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie na 2005 rok.