artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2004 rok

artykuł nr 2

Budżet Powiatu Częstochowskiego na 2004 rok