artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO ZA 2005 ROK

artykuł nr 2

Budżet Powiatu Częstochowskiego na 2005 rok