artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za pierwsze półrocze 2007r.

artykuł nr 2

Projekt budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2008 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2006 rok

artykuł nr 4

Projekt budżetu Powiatu Częstochowskiego na 2007 rok