artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowksiego za I półrocze 2008 roku

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2007 rok