artykuł nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2011

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2011 rok

artykuł nr 3

Informacja z wykonania budżetu za 2010 rok.

artykuł nr 4

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2014

artykuł nr 5

Projekt budżetu na 2011 rok