artykuł nr 1

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu częstochowskiego za pierwsze półrocze 2012 roku

artykuł nr 2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za pierwsze półrocze 2012 roku

artykuł nr 3

Informacja o wykonaniu budżetu powiatu częstochowskiego za 2011 rok

artykuł nr 4

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2012 - 2026

artykuł nr 5

Projekt budżetu powiatu częstochowskiego na 2012 rok