artykuł nr 1

Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2014 roku (korekta nr 1)

artykuł nr 2

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na koniec IV kwartału 2014 roku (korekta nr 1)

artykuł nr 3

Sprawozdanie Rb-28s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 r.(korekta nr 1)

artykuł nr 4

Sprawozdanie Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku (korekta nr 1)

artykuł nr 5

Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administrtacji rządowej za IV kwartał 2014 roku.