artykuł nr 1

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

artykuł nr 2

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Częstochowskiego za 2015 rok

artykuł nr 3

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

artykuł nr 4

Informacja o przebiegu WPF za I półrocze 2015 roku

artykuł nr 5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2015 roku