artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu za 2016 rok.

artykuł nr 2

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie minia komunalnego.

artykuł nr 3

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2016 r.

artykuł nr 4

Informacja o wykonaniu budżetu za 2015 rok.

artykuł nr 5

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Częstochowskiego za I półrocze 2016 roku