artykuł nr 1

Uchwała Nr 473/2017 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 10 stycznia 2017 rokuw sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejna 2017 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 472 /2017 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 10 stycznia 2017 rokuw sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu na 2017 rok.