artykuł nr 1

Uchwała Nr 54/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiegoz dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowejna 2019 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 53/2019 Zarządu Powiatu Częstochowskiegoz dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2019 rok