artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Częstochowie za 2019 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Powiatu Częstochowskiego za 2019 rok

artykuł nr 3

Rb-28s - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2019 rok- korekta

artykuł nr 4

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2019r.- korekta

artykuł nr 5

RB-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2019 roku- korekta