artykuł nr 1

Uchwała Nr 252/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 251/2020 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2020 rok.