artykuł nr 1

Uchwała Nr 499/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2021 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr 498/2021 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2021 rok.