artykuł nr 1

Uchwała Nr 992/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na 2023 rok

artykuł nr 2

Uchwała Nr 991/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego na 2023 rok