artykuł nr 1

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do dnia 31.10.2023r.

artykuł nr 2

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do dnia 31.10.2023r.

artykuł nr 3

Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres III kwartału 2023 roku

artykuł nr 4

Rb-27s sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do dnia 30.09.2023r.

artykuł nr 5

Rb-28s sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres do dnia 30.09.2023r.