artykuł nr 1

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu prowadzi szkoły i placówki oświatowe, sprawy związane z rozwojem życia kulturalnego, upowszechnieniem różnorodnych form kultury fizycznej i zdrowia, a także koordynuje działania na rzecz osób niepełnosprawnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

Leonard Smolarski – Naczelnik Wydziału
pok. nr 124
  tel. 34/322-91-58 
e-mail : l.smolarski@czestochowa.powiat.pl

 

  Anna Dziewior – Zastępca Naczelnika
  pok. nr 127
tel. 34/322-91-43

  - nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami
  - współpraca z jednostkami kultury fizycznej i turystyki
  - prowadzenie ewidencji UKS i LKS
                                    e-mail: ezk@czestochowa.powiat.pl

 

pok. nr 125
tel. 34/322-91-41

Róża Sowińska - główny specjalista
- budżet szkół i placówek oświatowych
- stosunek pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych
- wspieranie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych
- zatwierdzenie arkuszy organizacyjnych szkół i placówek organizacyjnych
- prowadzenie bazy danych oświatowych

Nina Ślusarek - inspektor
- obsługa szkół i placówek niepublicznych
- stypendia Starosty Częstochowskiego
- nagrody Starosty Częstochowskiego
- współpraca z zagranicą

 

pok. nr 126
tel. 34/322-91-42

Renata Terlicka – inspektor
- organizowanie powiatowych imprez kulturalnych
- współpraca z jednostkami kultury

Justyna Grobelak – inspektor
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- nieodpłatna pomoc prawna

 

pok. nr 128

tel/fax 34/322-91-23
Magdalena Ballas-Ewicz - podinspektor
- promocja powiatu

tel. 34/322-91-40

Tomasz Nowicki - podinspektor

- współpraca z jednostkami kultury fizycznej i turystyki

- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych

 

pok. nr 129

tel. 34/322-91-44
Małgorzata Krasoń – główny specjalista
Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych
- sprawy związane z byłym ZOZ w Blachowni
- prowadzenie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia
- ustalanie rozkładu godzin pracy aptek

tel. 34/322-91-07
Agnieszka Danielewska – inspektor
- przygotowanie wniosków aplikacyjnych i realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE
- ustalanie planu sieci publicznych szkół
- organizacja szkół i placówek oświatowych
- rekrutacja do szkół
- kierowanie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do szkół i placówek