artykuł nr 1

Kasa Starostwa

Kasa Starostwa Powiatowego w Częstochowie
czynna jest 
w poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:00 do 15:00,
we wtorki od 7:00 do 16:00,
a w piątki od 7:00 do 14:00,
tel. 034 3229 132, pokój 6 (Sala Obsługi Interesanta  w budynku Starostwa Powiatowego)  

Kasa przyjmuje wpłaty:

- za czynności związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy,

- za wydanie karty wędkarskiej (10,00 zł)

- opłaty geodezyjne, (za wypis z rejestru ewidencji gruntów, za wydanie map i inne),

wpłaty mogą być również dokonywane na konto
BNP Paribas SA o/ Częstochowa 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970

 - za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,

  wpłaty mogą być również dokonywane na konto
  BNP Paribas SA o/ Częstochowa 49 2030 0045 1110 0000 0185 2020

 W/w wpłaty można dokonać również w OPŁATOMACIE znajdującym się na Sali Obsługi.

 

- opłaty skarbowe,

                      wpłaty mogą być również dokonywane na konto Urzędu Miasta Częstochowy
      BANK HANDLOWY SA  40 1030 1104 0000 0000 9325 1000

 

 

Dostępne kategorie:
Kasa starostwa