artykuł nr 1

Wydawanie wyciągów z ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Wydawanie wyciągów z ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. 

 I. Podstawa Prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tj. Dz.U. z 2017 r.  poz 1463, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 210);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1257 z późn.  zm.);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 II. Wymagane wnioski

 • Wniosek o wydanie wyciągu z ewidencji prowadzonej przez starostę (wzór wniosku w załączeniu)

III. Wymagane załączniki 

 • W przypadku zmian w składzie zarządu załącza się następujące dokumenty:
  1. Oryginał lub kopia protokołu walnego zebrania wraz uchwałami, albo protokół z posiedzenia zarządu.

2. Oryginał lub kopia listy obecności na walnym zebraniu, albo posiedzeniu zarządu. 

IV. Opłaty*

 • skarbowa 5 zł  za każdą stronę wyciągu.  

V. Termin załatwienia sprawy 

 • niezwłocznie,  max 14 dni 

VI. Miejsce załatwienia sprawy

 • Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Sobieskiego 9 tel.: 34 322 91 00 

w godz. - poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30,
    - wtorek: 7.30-16.00, - piątek: 7.30-15.00  

VII. Jednostka odpowiedzialna

 • Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu, pokój 128 tel.: 34 322 91 43   tel/fax: 34 322 91 23  e-mail: ezk@czestochowa.powiat.pl

VIII. Tryb odwoławczy

 • Brak 

IX. Uwagi

 • brak

 

 * opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa ul. Sobieskiego 9 (parter) lub dokonać wpłaty na konto Urzędu Miasta Częstochowy