artykuł nr 51

Zawiadomienie o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów w obrębie Widzów gmina Kruszyna celem wyrażenia w formie uchwały zgody na dokonany szacunek gruntów.

artykuł nr 52

Zawiadomienie o terminie zapoznania uczestników scalenia gruntów z wynikami szacunku gruntów w obrębie Widzów gmina Kruszyna

artykuł nr 53

Zawiadomienie o drugim terminie zebrania uczestników scalenia gruntów obiektu Nakło gmina Lelów, którego celem będzie podjęcie uchwały określającej zasady szacunku porównawczego gruntów.

artykuł nr 54

Zawiadomienie o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów obiektu Nakło gmina Lelów, którego celem będzie podjęcie uchwały określającej zasady szacunku porównawczego gruntów.

artykuł nr 55

Zawiadomienie o drugim terminie zebrania uczestników scalenia gruntów obiektu Widzów gmina Kruszyna, którego celem będzie podjęcie uchwały określającej zasady szacunku porównawczego gruntów.