artykuł nr 11

Postanowienie o powołaniu zespołu do spraw scaleń gruntów obrębu ewidencyjnego Baby, Jacków, Widzówek gmina Kruszyna.

artykuł nr 12

Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 12.08.2021r., nr GN.042.3.3.2018.JD zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, gmina Mykanów

artykuł nr 13

Zawiadomienie o terminie prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową, wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna.

artykuł nr 14

Postanowienie prostujące oczywistą omyłkę w treści decyzji Starosty Częstochowskiego z dnia 19.10.2021r., nr GN.042.4.2.2018.JD zatwierdzającej projekt scalenia gruntów obrębu Widzów gmina Kruszyna

artykuł nr 15

Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów obrębu Nakło gmina Lelów. Obwieszczenie o terminie objęcia w posiadanie nowo wydzielonych gruntów w obrębie Nakło gmina Lelów.