artykuł nr 31

Zawiadomienie o terminie okazania projektu scalenia gruntów w obrębie Nakło gmina Lelów

artykuł nr 32

Zawiadomienie o terminie zebrania poświęconego opracowaniu Założeń do projektu scalenia gruntów w obrębie Turzyn gmina Lelów

artykuł nr 33

Zawiadomienie o terminie zebrania poświęconego opracowaniu Założeń do projektu scalenia gruntów w obrębie Karczewice gmina Kłomnice

artykuł nr 34

Zawiadomienie o terminie zebrania poświęconego opracowaniu Założeń do projektu scalenia gruntów w obrębie Garnek gmina Kłomnice

artykuł nr 35

Zawiadomienie o terminie zebrania poświęconego opracowaniu Założeń do projektu scalenia gruntów w obrębie Chmielarze gmina Kłomnice