artykuł nr 46

Zawiadomienie o terminie okazania projektu scalenia gruntów w obrębie Widzów gmina Kruszyna

artykuł nr 47

Zawiadomienie o terminie zebrania uczestników scalenia gruntów w obrębie Nakło gmina Lelów celem zapoznania uczestników scalenia z wynikami szacowania gruntów.

artykuł nr 48

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu okazania projektu scalenia gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów.

artykuł nr 49

Zawiadomienie o terminach zbierania życzeń do projektu scalenia gruntów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna.

artykuł nr 50

Zawiadomienie o terminie okazania projektu scalenia gruntów obrębu Lubojna, Lubojenka, Lubojenka Majątek gmina Mykanów.