artykuł nr 1

Zmiana zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne

I. Wymagane wnioski:

Wniosek o zmianę zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne.

 

II. Wymagane załączniki:

 1. Wykaz pojazdów, którymi będą wykonywane przewozy drogowe na potrzeby własne.

 

III. Opłaty:

 1. Opłata za zamianę zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne:

   a) 25,00 zł za zmianę zaświadczenia,

b) 10,00 zł za zmianę każdego wypisu,

   c) 100,00 zł za każdy nowy wypis.

Opłaty  należy uiszczać gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BGŻ S.A. O/Cz- wa  41 2030 0045 1110 0000 0185 1970 .

 

IV. Dokumenty do wglądu:

 1. BRAK

 

V. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

 

VI. Termin załatwiania sprawy:

 1. 30 dni

 

VII. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, pokój 38a.

 

VIII. Jednostka odpowiedzialna:

 

 1. Wydział Komunikacji, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl
 2. Transport drogowy e-mail: transport@czestochowa.powiat.pl

 

IX. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK

 

X. Opłaty za odwołanie:

 1. BRAK

 

XI. Uwagi:

 1. BRAK