artykuł nr 1

Wymiana dowodu rejestracyjnego

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek * jest wydawany w trakcie załatwiania sprawy.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty osoby składającej wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Karta pojazdu, jeśli była wydana.
 4. Zaświadczenie o przeprowadzonym pozytywnym badaniu technicznym pojazdu.
 5. W przypadku działania przez przedstawiciela pisemne pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich właścicieli dla osoby załatwiającej sprawę.

 

III. Opłaty :

 1. Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego z wydaniem pozwolenia czasowego na wniosek właściciela pojazdu wynosi 73,50 zł. W przypadku nie wnioskowania o wydanie pozwolenia czasowego opłata wynosi 54,50 zł.
 2. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłatę za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego należy uiścić gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w KASIE Starostwa Powiatowego w Częstochowie albo na konto Starostwa Powiatowego w Częstochowie - BGŻ S.A. O/Cz-wa 41 2030 0045 1110 0000 0185 1970;

W przypadku przelewu bankowego w tytule należy wpisać NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU  lub  ostatnich 5 znaków NUMERU VIN.

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego  w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Wtórnik dowodu rejestracyjnego zamawiany jest elektronicznie w PWPW SA Warszawa. Czas oczekiwania około 14 dni.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, Wydział Komunikacji - pokój 24 i 30.
 2. Odbiór osobisty lub za pośrednictwem osoby upoważnionej - pokój 28.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK

 

IX. Uwagi:

 1. Dowód rejestracyjny podlega wymianie w przypadku:

  a). braku rubryk na adnotacje o przeprowadzonych okresowych badaniach technicznych pojazdu,

  b). zmianie danych osobowych właściciela pojazdu – nazwisko i adres,

  c). zmiana parametrów technicznych pojazdu.

  2. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

  3. W szczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

 

 

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)