artykuł nr 1

Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazd

Wpis adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu

 

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek i oświadczenie współmałżonka * jest wydawany w trakcie załatwiania sprawy.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty osoby składającej wniosek.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Karta pojazdu, jeśli była wydana.
 4. Umowa darowizny lub kupna-sprzedaży części pojazdu.

 

UWAGA: Wpis współmałżonka jako współwłaściciela pojazdu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu dokonywany jest na podstawie złożonego w obecności pracownika Wydziału Komunikacji oświadczenia   o nieposiadaniu przez małżonków rozdzielności majątkowej. Wymagana jest obecność obojga małżonków.

 

III. Opłaty:

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego  w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, Wydział Komunikacji - pokój 24.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie, e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK

 

IX. Uwagi:

 1. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
 2. W szczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów   i wyjaśnień.

 

Wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu

w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu

I. Wymagane wnioski:

 1. Wniosek * jest wydawany w trakcie załatwiania sprawy.

 

II. Wymagane dokumenty:

 1. Dowód osobisty osoby składającej wniosek.
 2. Dowód rejestracyjny pojazdu.
 3. Karta pojazdu, jeśli była wydana.
 4. Umowa darowizny lub kupna-sprzedaży części pojazdu.
 5. W przypadku działania przez przedstawiciela pisemne pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich właścicieli dla osoby załatwiającej sprawę.

 

III. Opłaty:

 1. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego  w Częstochowie bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Częstochowie : 40 1030 1104 0000 0000 9325 1000.

 

 

IV. Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 1. Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

 1. Składanie wniosków: ul. Jana III Sobieskiego 9, parter, Wydział Komunikacji -  pokój 24.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 1. Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Częstochowie e-mail: komunikacja@czestochowa.powiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

 1. BRAK.

 

IX. Uwagi:

 1. Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
 2. W szczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów   i wyjaśnień.

 

Dostępne kategorie:
Rejestracja nowego pojazdu
Rejestracja używanego pojazdu zakupionego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
Rejestracja pojazdu zabytkowego
Nadanie cech identyfikacyjnych i nabicie tabliczki znamionowej, Nadanie cech identyfikacyjnych i/lub nabicie tabliczki znamionowej
Wydawanie wtórnika tablic rejestracyjnych
Wydawanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej
Zgłoszenie nabycia pojazdu
Zgłoszenie zbycia pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Czasowe wycofanie pojazdów z ruchu oraz ich przywrócenie
Wymiana dowodu rejestracyjnego
Wydawanie wtórnika nalepki na szybę
Wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu w przypadku zagubienia bądź kradzieży dokumentów
Wpis/ wykreślenie adnotacji o współwłaścicielu w dowodzie rejestracyjnym i w karcie pojazdu
Wpis/wykreślenie adnotacji o współwłasności banku w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu
Wpis/ wykreślenie adnotacji o zastawie rejestrowym w dowodzie rejestracyjnym
Dokonanie adnotacji " o zmianie adresu z urzędu" w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
Dokonanie adnotacji "o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem" w dowodzie rejestracyjnym oraz karcie pojazdu
Dokonanie adnotacji "HAK", "TAXI", "L", Bus 100km, VAT,Euro, CIT, PIT w dowodzie rejestracyjnym pojazdu oraz w karcie pojazdu
Wydanie zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu pojazdu lub zaświadczenia o pochodzeniu pojazdu
Wydanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez Policję (dotyczy również e-zatrzymania)