artykuł nr 1

Opłata skarbowa uiszczana przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Częstochowie

 

Podstawa prawna

art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

 

Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

 a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

 b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

 c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej

lub w postępowaniu sądowym.