artykuł nr 1

Uchwała Nr 901/2022 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 14 września 2022r. w sprawie konsultacji społecznych projektu rocznego Programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023