artykuł nr 1

Uchwała Nr 1043/2023 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku