artykuł nr 1

Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów położonych na terenie Powiatu Częstochowskiego - 2 części