artykuł nr 1

Wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gmin Mykanów, Janów i Mstów - 7 części