artykuł nr 1

Wykonanie podziału nieruchomości oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do uregulowania stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa - 3 części