artykuł nr 1

Informacja o zamiarze wywłaszczenia nieruchomości