artykuł nr 1

Informacja o wykazie nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy