artykuł nr 1

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Starostwie