artykuł nr 1

Wykaz zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do użyczenia Gminie Kłomnice